همه نکاتی که باید درباره شستشوی لباس‌های رنگی بدانید!

رنگ ها را جدا کنید.

لباس‌ها را به لباس‌های سفید، رنگ روشن، رنگی و ظریف (مثل ابریشمی‌ و حریر) تقسیم کنید.

 از سبدهای مخصوص لباس چرک طبقه‌بندی شده استفاده کنید؛ به این ترتیب موقع شستشو وقت کمتری برای دسته‌بندی لباس‌ها لازم خواهید داشت.

لباس‌هایی را که رنگ می‌دهند، از بقیه جدا کنید. این لباس‌ها دو دسته‌اند: بعضی از آنها در هر شرایطی حتی در آب سرد رنگ پس می‌دهند. برخی از آنها نیز  فقط در تماس با برخی از انواع شوینده‌ها، به خصوص انواعی که حاوی سفیدکننده اکسیژن‌دار هستند یا در آب داغ؛ رنگ می‌دهند.

اگر نمی‌دانید لباسی در آب گرم رنگ می‌دهد یا نه، یک آزمایش ساده انجام دهید: یک قسمت دور از دید (مثل زیرآستین) لباس را با آب گرم خیس کرده، بین دو تکه پارچه گذاشته و رویش اتوی گرم بکشید. اگر رنگ داد، معلوم می‌شود که رنگش ثابت نیست و باید جــدا از بقـیه لـباس‌ها شـسته شود.

برای لباس‌های سفید می‌توانید از یک شوینده حاوی سـفیدکـننده یا سفیدکـننده اکسیژن‌دار استفاده کنید. اما برای لباس‌های رنگی مایعات تیره‌شوی بدون سفیدکننده را انتخاب کنید.

اگر لباس‌های رنگی‌تان را قبل از شستشو،پـشـت و رو کــرده و در مـاشـین بیـاندازیـد، آسیب های احتمالی آنها به حداقل می رسد.

لباس‌های سفید رنگ‌گرفته را قبل از شستشوی دوباره، مدتی در مخلوط آب سرد و آب اکسیژنه خیس کنید؛ طبق روش مصرف نوشته شده روی آب‌اکسیژنه، آن را در تشتی پلاستیکی با آب سرد مخلوط کرده و وقتی محلول آماده شد، حداقل 8 ساعت لباس‌های سفیدی را که رنگ گرفته‌اند، در آن غوطه‌ور کنید. هر از گاهی لباس‌ها را کنترل کنید تا اگر لکه‌های رنگی ‌شان پاک شده، آنها را خارج کرده و آب‌کشی کنید. اگر پس از 8 ساعت هنوز رنگ‌های اضافی نرفته‌اند، این کار را تکرار کنید.

برای لباس‌های ظریف، شسـتشوی دسـتی یا شستشو با ماشین و همراه با مایع لباسشویی بهـترین گزینه است؛ برای شستشوی دستی اول آنها را 15 دقیقه در مخلوط آب و مایع لباسشویی  خیس کنید. سپس با کمک دستکش، لباس را بشویید و آب کشی کنید.