ایمنی و علم زیست محیطی

ایمنی و علم زیست محیطی

اکتیو {پدیده شیمی قرن} به مصرف‌کنندگان این اطمینان را می‌دهد که محصولات تولیدی این برند برای آنها و خانواده های ایشان ایمن و بی ضرر است. این شرکت همچنین در راستای محافظت از محیط زیست در برابر آسیب‌های احتمالی کارخانجات اقداماتی اعمال کرده تا از این طریق بتواند با حفظ اصول زیست محیطی چرخه تولید را به حرکت مستمر درآورد:

همراه و دوست دار همیشگی محیط زیست

یکی از منحصر به فرد ترین ویژگی های کارخانه پدیده شیمی قرن تصفیه خانه آن می باشد. طی قراردادی که شرکت پدیده شیمی قرن با “پژوهشگاه مواد و انرژی” منعقد ساخته است، یک گروه دانشگاهی متخصص روی پروژه تصفیه خانه کارخانه مشغول به کار هستند. هدف این تصفیه خانه تبدیل پساب های تولیدی کارخانه به آب قابل مصرف کشاورزی می باشد. بدیهی است پسابهای حاصل از فرایندهای کارخانه ای حاوی مواد آلوده و مضر برای محیط زیست هستند. اما زمانی که این پساب ها در تصفیه خانه کارخانه پدیده شیمی قرن تصفیه شوند، به آب های قابل مصرف کشاورزی تبدیل شده و برای آبیاری فضای سبز محیط کارخانه مورد استفاده قرار میگیرند.