باعث افتخار ماست که اعلام کنیم: "شرکت پدیده شیمی قرن تولیدکننده محصولات اکتیو موفق به اخذ تاییدیه دانشگاه علوم پزشکی تهران، قطب علمی آموزش علوم بهداشتی کشور برای محصول ژل ضدعفونی کننده فوری دست اکتیو گردید. طبق تاییدیه این مرکز علمی، این محصول قابلیت از بین بردن ویروسها و باکتریها در طی 30 ثانیه را دارد.