استراتژی های سازمانی

استراتژی های سازمانی

 • استراتژی های بلند مدت اکتیو:
 • رویکرد متمرکز برنوآوری و خلاقیت
 • افزایش بازدهی و مدیریت بودجه احتمالی
 • افزایش سرمایه‌گذاری در بازاریابی دیجیتال
 • توسعه بازار توزیع و مصرف
 • کشف بازارهای نوظهور
 • تجارت الکترونیک
 • توسعه CRM  ، مشتری مداری، باشگاه مشتریان و پاسخگویی شبانه‌روزی
 • جذب و توسعه نیروی مستعد، خلاق و متخصص

ماموریت سازمانی:

 • افزایش رضایتمندی مشتریان از طریق شناسایی و برآورده سازی نیازمندی آن‌ها و ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات
 • افزایش میزان دانش و آگاهی و توانمندسازی کارکنان به‌عنوان با ارزش‌ترین سرمایه‌های سازمان
 • افزایش سطح کیفیت محصولات تولیدی
 • بسترسازی مناسب جهت استفاده بهینه از منابع و افزایش بازدهی تولید
 • جلوگیری از وقوع آسیب، رویداد و کاهش بیماری‌های شغلی و نیز تبعیت از قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای مرتبط
 • پیشگیری، کنترل و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و پیروی از قوانین و مقررات زیست‌محیطی مرتبط
 • افزایش سهم شرکت از بازارهای داخلی و خارجی